Холминський Будинок творчості дітей та юнацтва!
Меню сайту
Вчителям


Категорії розділу
Новини Будинку творчості [14]
Все цікаве, що відбувається в Холминському Будинку творчості.
Новини [65]
Все цікаве, що відбувається в нашому селищі.

Міні-чат

Наше опитування
До чиїх порад Ви прислухаєтеся перш за все?
Всього відповідей: 353

Статистика

Зараз на сайті: 1
Никає просто так: 1
Працює: 0


Стаття 17. Спілкування дитини з батьками, які проживають окремо

Дитина, яка проживає окремо від батьків або одного з них, має право на підтримання з ними регулярних особистих стосунків і прямих контактів. Батьки, які проживають окремо від дитини, зобов'язані брати участь у її вихованні і мають право спілкуватися з нею. Якщо батьки не можуть дійти згоди щодо участі у вихованні дитини одного з батьків, який проживає окремо, цей порядок визначається органами опіки та піклування за участю батьків, виходячи з інтересів дитини. Дитина має право на отримання інформації про відсутніх батьків, якщо це не завдає шкоди її психічному й фізичному здоров'ю.
Стаття 18. Спілкування дитини з батьками, які проживають урізних державах
Дитина, батьки якої проживають у різних державах, має право на регулярні особисті стосунки і прямі контакти з обома батьками. Дитина та її батьки для возз'єднання сім'ї мають право на вільний в'їзд в Україну та виїзд з України у порядку, встановленому законодавством України.
Стаття 19. Право дитини на майно
1. Кожна дитина, в тому числі й усиновлена, має право на одержання в установленому порядку в спадщину майна і грошових коштів батьків чи одного з них у разі їх смерті або визнання померлими рішенням суду незалежно від місця проживання. Дитина, батьки якої позбавлені батьківських прав, не втрачає права на успадкування їх майна. 
2. У разі визнання батьків або одного з них рішенням суду безвісно відсутніми дитина має право на утримання за рахунок їх коштів і майна. 
3. Батьки, опікуни, піклувальники не мають права без дозволу органів опіки і піклування укладати договори, які підлягають нотаріальному посвідченню або спеціальній реєстрації, відмовлятися від належних дитині майнових прав, здійснювати розподіл, обмін, відчуження житлової площі, зобов'язуватися від імені дитини порукою, видавати письмові зобов'язання, укладати інші угоди, які істотно обмежують права та інтереси дитини. Суд у разі позбавлення батьків батьківських прав або відібрання дитини без позбавлення батьківських прав одночасно накладає заборону на відчуження майна та житла дітей, про що повідомляє нотаріальну контору. Інші майнові права дитини та порядок їх захисту встановлюються законодавством України.
Стаття 20. Право дитини на житло
Держава забезпечує право дитини на проживання в таких санітарно-гігієнічних та побутових умовах, що не завдають шкоди її фізичному та розумовому розвитку. Діти - члени сім'ї наймача або власника житлового приміщення мають право користуватися займаним приміщенням нарівні з власником або наймачем.
Розділ 4. Дитина і суспільство
Стаття 21. Право на освіту
Кожна дитина має право на освіту. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; надання державних стипендій та пільг учням і студентам. Держава гарантує право на вибір закладу освіти і навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних закладах освіти. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування організовують облік дітей дошкільного та шкільного віку для виконання вимог щодо навчання дітей у закладах освіти; створюють належні умови для регулярного відвідування школи дітьми шкільного віку. Учні державних професійно-технічних навчальних закладів, студенти технікумів та вищих навчальних закладів першого - четвертого рівнів акредитації з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, перебувають на повному утриманні держави. Інші учні зазначених навчальних закладів забезпечуються безоплатним харчуванням і стипендією. Порядок повного державного утримання та забезпечення учнів державних професійно-технічних навчальних закладів безоплатним харчуванням і стипендією встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Стаття 22. Залучення дитини до національної та світової культури
1. Держава забезпечує дитині доступ до національних духовних та історичних цінностей, досягнень світової культури та сприяє соціальному, духовному, моральному благополуччю, а також здоровому й психічному розвитку дитини. З цією метою створюється мережа спеціальних дитячих закладів культури, позашкільних виховних, а також клубних закладів для забезпечення індивідуальної та колективної творчості дітей. Держава надає підтримку та заохочує особливо обдарованих дітей шляхом направлення їх на навчання до провідних вітчизняних та іноземних навчальних закладів і встановлення спеціальних стипендій. Держава забезпечує випуск кіно- і відеофільмів, теле- і радіопередач, видання друкованих засобів масової інформації, поширення корисної інформації, розрахованих на дитячу і молодіжну аудиторію, та сприяє їх доступності. 
2. Забороняється пропагування у засобах масової інформації культу насильства й жорстокості, розповсюдження порнографії та інформації, що зневажає людську гідність і завдає шкоди благополуччю дитини. 
Стаття 23. Дитина й релігія
1. Кожна дитина має право на свободу релігії. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, вільно дотримуватись своїх релігійних переконань. Ніхто не повинен примушувати дитину сповідувати або не сповідувати ту чи іншу релігію. 
2. Батьки (опікуни, піклувальники) можуть керувати дитиною щодо її користування правом на свободу релігії відповідно до її здібностей, що розвиваються. 
3. Свобода дитини на дотримання своєї релігії або віри може зазнавати лише обмежень, встановлених законом і необхідних для охорони державної безпеки, громадського порядку, моралі та здоров'я населення або захисту основних прав і свобод інших осіб.
Стаття 24. Дитина й праця
1. Порядок застосування праці дітей визначається законодавством України про працю. Вік, із якого допускається прийняття дитини на роботу, становить 16 років. Діти, які досягли 15-річного віку, можуть прийматися на роботу, що не завдає шкоди їх здоров'ю й навчанню, за згодою одного з батьків або особи, що замінює батьків. Для дітей, молодших 16 років, тривалість робочого часу обмежується відповідно до потреб їх розвитку та професійної підготовки. Час, витрачений дитиною за згодою власника або уповноваженого ним органу на професійну підготовку в межах нормального робочого часу, зараховується як робочий час. Забороняється залучення дітей до участі у важких роботах і роботах з шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах та до праці понад установлений законодавством скорочений робочий час. Діти приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду. 
2. Участь у трудовій діяльності дітей інвалідів та дітей з вадами фізичного та розумового розвитку забезпечується шляхом створення відповідної мережі робочих місць. 
Стаття 25. Право на зайняття підприємницькою діяльністю
Діти, які досягли 16-річного віку, мають право займатися підприємницькою діяльністю, можуть бути членами колективного сільськогосподарського підприємства та членами селянського (фермерського) господарства в порядку, передбаченому законодавством.
Стаття 26. Право на об'єднання в дитячі та молодіжні організації
Діти мають право на об'єднання в самостійні дитячі організації за умови, що їх діяльність не суперечить Конституції України та законам України, не порушує громадський порядок і безпеку держави, права й свободи інших осіб, не шкодить моралі та здоров'ю своєму та інших громадян. Дитячі організації можуть створювати свої об'єднання, встановлювати контакти з дитячими організаціями інших країн, вступати до міжнародних дитячих об'єднань. Створення дитячих організацій політичного та релігійного спрямування забороняється. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування мають право надавати допомогу дитячим організаціям та об'єднанням, сприяють їх роботі. Фізичні та юридичні особи, які надають допомогу дитячим організаціям та їх об'єднанням, користуються пільгами у порядку, встановленому законодавством України.
Розділ 5. Дитина в несприятливих умовах та екстремальних ситуаціях
Стаття 27. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування
Діти, які внаслідок смерті батьків, позбавлення батьків батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування, мають право на особливий захист і допомогу, що надається державою. До дітей-сиріт належать діти, в яких померли чи загинули батьки. До дітей, позбавлених батьківського піклування, належать діти, які залишилися без піклування батьків у зв'язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ, пов'язаним з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов'язки, а також підкинуті діти, діти, батьки яких невідомі, та діти, від яких відмовились батьки. Відсутність одного або обох батьків та батьківського піклування підтверджується відповідними документами, які є підставою для надання цим дітям матеріального забезпечення і пільг, передбачених законодавством України.
Стаття 28. Утримання й виховання дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування
1. Утримання й виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечує держава. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, повинні бути передані під опіку чи піклування, на усиновлення або влаштовані на виховання в сім'ї громадян (прийомна сім'я), в будинки дитини, дитячі будинки, школи-інтернати, дитячі будинки сімейного типу на повне державне утримання. Вихованцям таких закладів створюються необхідні умови для їх всебічного і гармонійного розвитку, підготовки до самостійного життя та праці. 
2. Усиновлення (удочеріння) допускається виключно в інтересах дитини. Усиновлення є оформлена спеціальним юридичним актом (рішення суду) передача в сім'ю неповнолітньої дитини на правах сина чи дочки. Усиновлення дитини, яка є громадянином України, іноземними громадянами провадиться коли були вичерпані всі можливості щодо передачі під опіку, піклування, на усиновлення чи виховання в сім'ї громадян України. Переважне право серед інших іноземних громадян на усиновлення дитини, яка є громадянином України, мають іноземні громадяни країн, які уклали міжнародні договори з Україною про усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Порядок передачі дітей на усиновлення, а також здійснення контролю за умовами їх проживання і виховання в сім'ях усиновителів установлюється Кабінетом Міністрів України. Посередницька комерційна діяльність щодо передачі дітей під опіку, піклування, на усиновлення чи виховання в сім'ї громадян України або громадян інших країн забороняється законодавством України. 
3. Порядок створення, реорганізації та ліквідації закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, передачі їх на виховання і спільне проживання в сім'ї громадян України (прийомна сім'я) та усиновлення затверджуються Кабінетом Міністрів України. 
4. Працівники закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які здійснюють виховні функції, в разі вчинення стосовно вихованців аморального проступку, не сумісного з продовженням зазначеної роботи, притягаються до дисциплінарної відповідальності у порядку, встановленому законодавством України. 
5. Контроль за умовами виховання і проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім'ях опікунів чи піклувальників, усиновителів, вихователів дитячих будинків сімейного типу, в прийомних сім'ях покладається на органи опіки й піклування або інші органи, спеціально визначені законодавством України.


Читати далі....

Форма входу
Логін:
Пароль:

Пошук

Календар
«  Квітень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

.Обін WebMoney WMZ, WMR, WME, WMU, WMB.
Віддасте:
Одержите:

Телепрограма

  Каталог сайтів України

  talschool-music

  GTA - улюблена гра українською

  Світ українського! Українське кіно, музика, кліпи та програми.

  Аніме та манґа українською


  Малеча - ресурс для сучасних батьків

   Мистецька сторінка - Новини мистецтва, Статті про мистецтво, Галерея . Рейтинг, голосування.Розміщення робіт на сайті безкоштовне.

  Портал Українців Одещини

  Національна спілка кобзарів України

  kazka.in.ua - Українська казка


  Дитячі Будинки України

  Пошукова система підприємств

   Вконтакті - білий безкоштовний український каталог сайтів та веб-сторінок!

  Дошка безкоштовних оголошень України,Каталог сайтів,Каталог фірм,організацій та підприємств,Форум,Новини

  Sjogodni.org.ua | СЬОГОДНІ в історії | вагомі ПОДІЇ історії, ВІДКРИТТЯ, видатні люди, море цікавостей...

  Хутір - Своє Село

  Життя завжди цікаве...

  Наші дітки

  Rambler's Top100

  www.rbdut.at.ua

  Корюківка Альянс3000

  Рибинська ЗОШ І-ІІІст.Архів записів


Copyright MyCorp © 2018